Hjem

På senteret har du mulighet til å drive med all slags håndarbeid. Mange av oss kommer sammen og strikker, hekler, vever eller syr.

Håndarbeid
Brukerdeltagelse

Som brukere er vi med på å bestemme over senterets aktiviteter samt at vi kan være med på å drive den daglige driften .

Velkommen til førstehjelpskurs TORSDAG 22.02.2018 kl. 12:00

 

Sosialt felleskap

Vi belager oss på å ha et inkluderende felleskap hvor alle skal føle seg velkomne uavhengig hvem man er eller hvilken bakgrunn man har.

På onsdager kan du være med på turer. Det kan være et besøk på et museum eller at vi tar bena fatt et aller annet sted i nærområdet.

Kultur og natur
Ut i naturen

På torsdager er det en gjeng som drar til skogs, sommer som vinter. Andre er med på styrke og kondisjons trening på senteret.

Mindfulness

På Haskoll kan du være med på MINDFULNESS tre ganger i uken. Vi er gjennomsnintlig 5 - 7 deltageret. Trykk her for mer info.

Telefon

32 22 01 70

Haskoll kafé og aktivitetssenter

Haskollveien 101, 3403 Lier

post@haskoll.org